Τιμές τροφίμων, ποτών, βιομηχανικών ειδών

URL: http://www.e-prices.gr

From the dataset abstract

Περιέχονται στοιχεία τιμών για 1500 τρόφιμα, ποτά και βιομηχανικά προϊόντα από αλυσίδες υπεραγορών, δημοτικές και λαϊκές αγορές των Αθηνών.

Πηγή : Στοιχεία Τιμών Τροφίμων από σουπε μαρκετ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 17, 2016
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 4 έτη πριν
id3f7c4c34-4a41-420b-a407-a0b86146cba6
package id46a9e6b0-869c-4a08-82aa-f51c2a3c4e71
revision id5b702564-8be3-478f-95eb-b8c884b8344e
stateactive