Στοχοθεσία Δήμου Δράμας

Το αρχείο περιέχει ετήσιους πίνακες στοχοθεσίας που αναρτώνται στην διαύγεια ως αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Last Updated Ιούνιος 18, 2018, 10:27
Δημιουργήθηκε Μάιος 11, 2017, 06:51