Σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας για την ...

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/18d9f59a-d282-4b04-862f-d3bc08b3bb49/resource/f0085b31-f0ba-4575-8401-054c904ef839/download/.pdf

Το αρχείο περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2019
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2019
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 10 μήνες
idf0085b31-f0ba-4575-8401-054c904ef839
on same domain1
package id18d9f59a-d282-4b04-862f-d3bc08b3bb49
position4
revision id82c60803-7b34-49d1-8a8f-51c65aa5f85f
stateactive
url typeupload