ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 29, 2018, 13:17
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 29, 2018, 13:14