Συγκεντρωτικά Στοιχεία Φοιτητών

Συγκεντρωτικά σύνολα και στατιστικά στοιχεία φοιτητών ανά Τμήμα, επίπεδο σπουδών, διαχρονική κατάσταση σύνθεσης πληθυσμού κ.λ.π.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Πληρoφορικής και Τ.Υ. - Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Σάββας Πασχαλίδης
Last Updated Ιούλιος 4, 2018, 05:58
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 14, 2017, 08:43