Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης - ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας

Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:31
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:30