ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Δημοσίευση Συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (για την εξυπηρέτηση Δρομολογιακών γραμμών), τροποποιήσεις και παρατάσεις αυτών ή/και αναπροσαρμογές μισθωμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Last Updated Μάιος 4, 2018, 08:15
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2018, 08:11