ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%22&fq=organizationUid:%2299221898%22&fq=unitUid:%2272430%22&page=0
Υπεύθυνος Συντήρησης info1@verhospi.gr
Last Updated Φεβρουάριος 19, 2019, 10:05
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2016, 09:58