Συμβάσεις ΝΠΔΔ

Περιλαμβάνει τις συμβάσεις του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ) όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 06:13
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2018, 13:01