Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Γενικής Υπηρεσίας Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Καραγιαννοπούλου
Last Updated Ιούνιος 25, 2018, 11:36
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 22, 2018, 09:30