ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσκλήσεις - ημερήσιες διατάξεις, Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, Πίνακας Θεμάτων ανά συνεδρίαση ,Αποφάσεις συγκρότησης Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων (πρώην Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων) Αποφάσεις συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων (πρώην Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων) Αποφάσεις συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων Αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής περί προσδιορισμού αξίας ακινήτων Αποφάσεις συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Δημοσίευση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίευση φακέλων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Last Updated Νοέμβριος 2, 2018, 12:23
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2018, 12:16