ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσκλήσεις - ημερήσιες διατάξεις, Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, Πίνακας Θεμάτων ανά συνεδρίαση ,Αποφάσεις συγκρότησης Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων (πρώην Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων) Αποφάσεις συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων (πρώην Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων) Αποφάσεις συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων Αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αποφάσεις συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπής περί προσδιορισμού αξίας ακινήτων Αποφάσεις συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Last Updated Μάιος 27, 2020, 05:58
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2018, 12:16