Συνοπτική κατάσταση απολογισμού χρηματοδοτήσεων Σχολικών Επιτροπών

Περιλαμβάνει συνοπτικές καταστάσεις χρηματοδοτήσεων από το ΥΠΕΣ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Δράμας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 23, 2018, 06:06
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 23, 2018, 05:59