Συνοπτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Δήμου Πεντέλης απο 1/1/2014 - 31/12/2014

Συνοπτική κατάσταση εσόδων - εξόδων Δήμου Πεντέλης απο 1/1/2014 - 31/12/2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.penteli.gov.gr
Δημιουργός Καπετσώνη Βασιλική
Υπεύθυνος Συντήρησης Μπούσια Ιωάννα
Last Updated Αύγουστος 28, 2015, 06:27
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 06:26