Συνταχθείσες εκθέσεις απόψεων

Παρουσιάζεται το πλήθος των απαντήσεων του ΑΣΕΠ σε παράπονα πολιτών όπως τίθενται ενώπιον δικαστηρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 12:17
Δημιουργήθηκε Μάιος 30, 2018, 17:46