Συντεταγμένες φαρμακείων στον Δήμο Πολυγύρου

Παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των φαρμακείων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Πολυγύρου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γιώργος Διαμαντουλάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γιώργος Διαμαντουλάκης
Last Updated Νοέμβριος 23, 2017, 13:50
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2017, 12:02