Συντεταγμένες μπλε κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών

Παρουσιάζονται οι συντεταγμένες τοποθέτησης των μπλε κάδων (ανακύκλωσης συσκευασιών) του Δήμου Πολυγύρου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γιώργος Διαμαντουλάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γιώργος Διαμαντουλάκης
Last Updated Νοέμβριος 23, 2017, 11:26
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2017, 11:05