Συντεταγμένες τοποθέτησης κωδώνων ανακύκλωσης γυαλιού

Παρουσιάζονται οι συντεταγμένες τοποθέτησης των κωδώνων ανακύκλωσης γυαλιού που έχουν τοποθετηθεί στα όρια του Δήμου Πολυγύρου από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γιώργος Διαμαντουλάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γιώργος Διαμαντουλάκης
Last Updated Νοέμβριος 23, 2017, 12:21
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2017, 12:21