ΤΑΠ ΗΛΕΙΑΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις χορηγούνται άτοκα δάνεια με κρατική αρωγή ή μόνο κρατική αρωγή για ανακατασκευή κτίσμάτων που έχουν πληγεί από Φυσικές Καταστροφές

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2294932%22
Δημιουργός ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Σεπτέμβριος 25, 2017, 07:14
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 25, 2017, 07:13