ΤΔΟ - ΗΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π., -ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π., -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Ε., -ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π., -ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 68 ΤΟΥ Π.Δ. 30/1996 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡ. 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&page=0&fq=thematicCategory:%22%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%22&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2287648%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 20, 2018, 09:54
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2018, 08:53