ΤΔΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:%22%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%22&page=0&advanced&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2287637%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 21, 2018, 06:06
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 21, 2018, 06:04