Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των επικαιροποιημένων θέσεων των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης (σημειακά δεδομένα) των επικαιροποιημένων θέσεων των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 5, 2017, 08:27
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2017, 12:38
Custom License Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) - http://www.inspire.okxe.gr/images/Files/Licences/anoixti_adeia_v1.0.doc