Εμπορική περίοδος 2012-2013

URL: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Dimitriaka/times_dimitriaka_2012.zip

From the dataset abstract

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑΟΚ

Πηγή : ΤΙΜΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΖΙΟΥ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 19, 2015
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 19, 2015
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 5 έτη πριν
id5d721e33-0b0f-4a43-8b49-0d0fe828714c
package id7a048d29-25d2-443e-9330-7a74b1b66ad0
revision id5612be84-0b4b-48b2-8718-c349b783dd97
stateactive