ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2019, 10:35
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 4, 2019, 10:15