ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%A0%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%22&page=0&fq=subject:%22%CE%9A%CE%91%CE%A4%20%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%91%22&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=signerUid:%22100011930%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 21, 2018, 06:28
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 21, 2018, 06:28