Τουριστικό προφίλ Δήμου Δελφών

URL: http://www.visitdelphi.gr/index.php/gr/

From the dataset abstract

Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους τουριστικούς προορισμούς του Δήμου Δελφών

Πηγή : Τουριστικό προφίλ Δήμου Δελφών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 23, 2018
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU
createdπάνω από 2 έτη πριν
id3c07537e-bbdf-46e7-9f73-fc3317d0563e
package idad9e031c-6b32-495f-b316-cef052c78fe4
revision idcc67313d-e9ff-4835-aaf7-0e039d85bcc9
stateactive