Κυκλοφοριακή ενημέρωση στο Δήμο Καβάλας

Τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα στο Δήμο Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://84.205.238.15/mistic/gui/trafficnews/
Δημιουργός Δ/ση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Μάρτιος 22, 2017, 10:33
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2017, 10:30