Τρέχουσα κατάσταση parking του Δήμου Καβάλας

Τρέχουσα κατάσταση πάρκινγκ του Δήμου Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://84.205.238.15:90/Parking/api/commservice.asmx?op=GetCurrentParkingDataParkingName
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Μάρτιος 22, 2017, 10:52
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2017, 10:50