ΤΤΑ&ΝΠ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Προσλήψεις ΙΔΟΧ μέχρι δύο (2) μήνες για έκτακτες ανάγκες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και στα Νομικών Πρόσωπα αυτών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:%22%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9%20%CE%B4%CF%8D%CE%BF%20(2)%20%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82%22&page=0&fq=organizationUid:%2250202%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 23, 2018, 11:23
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 23, 2018, 11:23