Πίνακας συλληφθέντων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ανά μεθόριο

Αφορά αλλοδαπούς που έχουν συλληφθεί για παράνομη είσοδο και παραμονή από τις Αστυνομικές και Λιμενικές αρχές της χώρας ανά μεθόριο

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Α.Ε.Α.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούλιος 6, 2020, 06:32
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2015, 08:29