Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών

Για την υπαγωγή κατασκευής κεραίας στο καθεστώς των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών (ΤΚΚ) απαιτείται η έκδοση Άδειας Τύπου, η οποία εκδίδεται από την ΕΕΤΤ, αφού ληφθεί η σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε ΤΚΚ απαιτείται η κατάθεση στην ΕΕΤΤ Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ, συνοδευόμενη από γνωμάτευση της ΥΠΑ και μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών για τη συγκεκριμένη θέση, που κοινοποιείται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, την αρμόδια Περιφέρεια και την ΕΕΑΕ. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο της το υλικό (επιστολές, αποφάσεις) για τις άδειες Τύπου κατασκευών Κεραιών (ΤΚΚ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Antenna_Mast_Systems/standard/
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Δεκέμβριος 8, 2015, 07:01
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2015, 12:34