Εφαρμογή Χάρτη Ευαίσθητων Περιοχών Φοινικόδασους ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=59d7fffd9a8f449a9aaf2d4d603ead9a

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
id31308052-a215-4dad-a760-b034b6dae9d8
package id24f28191-58d5-4633-a550-2ef2977881ae
position1
revision id0f52fece-78f8-49c7-afef-ba67b2a92a62
stateactive