Χάρτης Ευαίσθητων Περιοχών Φοινικόδασους Πρέβελης

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=f107221c82f040ac86ead51174250d44

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatJSON
id7a387253-2710-4ae3-a2c3-b4ca15cd7f5f
package id24f28191-58d5-4633-a550-2ef2977881ae
revision id5b278ba9-d645-4e77-82ae-5fa88608e5cd
stateactive