Εφαρμογή Χάρτης Οδικού Δικτύου Φοινικόδασους ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=e75eb82cd6114dd0ab673d42ebb8cca5

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
id5e999e34-2b01-4b79-bf8d-b54ca461f6e1
package idb5045bb3-f0d4-495d-81ec-5a9700f054b7
position1
revision id2e5928f3-5c72-4d32-a6e7-e53006789201
stateactive