Χάρτης Οδικού Δικτύου Φοινικόδασους Πρέβελης

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=0a32c79f1aba4be3bf03f2bb88b8e588

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
idfb14ab76-6679-4dc9-a0bc-75ff0485ba02
package idb5045bb3-f0d4-495d-81ec-5a9700f054b7
revision id07dff0c9-eadf-4415-8091-9adfd0c11138
stateactive