Εφαρμογή Χάρτη Οδικού Δικτύου Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=f2635597c1cf4d11814486754530f777

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
idddfe61d7-8c68-4bb6-b597-2270c72657f1
package id65252ed0-6dd1-41d1-9239-5cfc4ab9b2f6
position1
revision id9b9ef427-8346-422c-8a30-b7e4089b4f9e
stateactive