Χάρτης Τοπογραφικών Υποβάθρων Περιοχής ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=b2c60f95055844c4a176af539ab2b243

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id0d30b36c-6061-4aea-8ba3-96c25a4e2afb
package idd169f139-4947-486b-b0a0-361567fa8865
revision id0957f103-63a7-4b79-9681-8456e5fef29d
stateactive