Εφαρμογή Τοπογραφικών Υποβάθρων Περιοχής ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=2bfe9b246ffd493d98cce1d8965681f6

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
ida144bf5e-2468-4940-a20b-3276e3388c6f
package idd169f139-4947-486b-b0a0-361567fa8865
position1
revision id72edc735-bdb7-4239-8719-03609879bd77
stateactive