Εφαρμογή Χάρτη Τοπογραφικών Υποβάθρων Περιοχής ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=5d480a7d8c4941e0ba5c07060b91eb8c

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
id54da03e5-05e1-40b8-a017-c49815a9652e
package id831a44df-59dc-4e3b-b6d9-693d64c7380f
position1
revision id370cd2ec-380a-42c7-837d-2dd5282f3b6d
stateactive