Χάρτης Τοπογραφικών Υποβάθρων Περιοχής ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=c4aa67bd70664da689e3209ef28b3bed

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatJSON
idae88f245-ea2f-45c6-88e7-d05981ab1a20
package id831a44df-59dc-4e3b-b6d9-693d64c7380f
revision id30f1b77f-7f7e-49b2-8d60-a769bb0f92a0
stateactive