Εφαρμογή Χάρτη τύπων Οικοτόπων Φοινικόδασους ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=3347e087076c4ac58dfc508caafa2c13

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
id3459efce-7ddb-47a9-8235-9e334f898eef
package idec6c4f68-98cd-45a8-9e05-d74dd59b3250
position1
revision id694c9fdd-5bba-4eb4-942d-81eca116df0b
stateactive