Χάρτης τύπων Οικοτόπων Φοινικόδασους Πρέβελης

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=da35526e900a472e8fe2d76b9070543a

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatJSON
idfa08e9ce-a433-4e4a-95a8-76fb8ae87115
package idec6c4f68-98cd-45a8-9e05-d74dd59b3250
revision id59c92984-c644-42db-bc1e-b51cae5129b2
stateactive