Εφαρμογή Χάρτη Τύπων Οικοτόπων Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=418e8696fade4391b2cfdfdb63ad5fbc

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
id38808a02-f132-4cef-80bf-4adb2b07c86f
package id22dbb463-f1a8-400d-9ab9-3dcddc8b3877
position1
revision id54acbad2-2f1b-4f44-97f0-6927aabe46c1
stateactive