Εφαρμογή Χάρτης χρήσεων Γης Περιοχής ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=1ce79caefadd4adf8fe027a26c10b61b

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
id1003651b-6a9e-4a4d-aaca-a82806a01c57
package id025c061b-e7e7-4206-b8f0-c1edffe73760
position1
revision id4bd4e4fc-06f7-43e4-912c-ce1658c4cf78
stateactive