Χάρτης χρήσεων Γης Περιοχής Φοινικόδασους Πρέβελης

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/webmap/viewer.html?webmap=39fa1c9fe7a641328d64e828664fb7bb

O χάρτης σε ArcGIS υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων σε διαφόρους μορφοτύπους μέσω του REST API.

Οι μορφότυποι που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω: html (HyperText Markup Language), json (JavaScript Object Notation), image, kmz (compressed KML, or Keyhole Markup Language), help, lyr (layer file), nmf (ArcGIS Explorer map file), amf (Action Message Format), and jsapi (JavaScript).

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 6, 2017
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 2 έτη πριν
formatJSON
id2a9a1c43-d974-4eae-8a9b-e9b73a492fcb
package id025c061b-e7e7-4206-b8f0-c1edffe73760
revision id106f429a-5daf-4e41-a0dd-644635ae2d8b
stateactive