Εφαρμογή Χάρτης Χρήσεων Γης Πρινοδάσους Ρούβα

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=cadd7414ba4140f2b42ad4aebb9fbca2

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
id67c444b1-4beb-485c-8b12-3e6ff3f8cac9
package id38a8d62d-6dfd-4508-946d-5968a6d31258
position1
revision id23ad0093-cda1-41cc-b594-c60b8508b679
stateactive