Εφαρμογή Χάρτη Υδρογραφικού Δικτύου Πρινοδάσους ...

URL: https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/webappviewer/index.html?id=70f16901c2d94a38bd76b3373fd452a9

Εφαρμογή σε ArcGIS του χάρτη, που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, με δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε csv μορφή.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2017
Διαμόρφωση arcgis
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatarcgis
ida90a7df2-87cd-45d8-a16d-bddd4c85e688
package id4ac5ac2b-f37f-4b6a-8dcf-5792b519ec15
position1
revision idd1b2173e-656d-4baa-9361-8b9db517d289
stateactive