ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΑΟΚ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης d.galanis@pste.gov.gr
Last Updated Ιούνιος 10, 2018, 14:07
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 2, 2017, 08:46