Χρηματικά εντάλματα πληρωμής ΝΠΔΔ

Περιλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ) όπως αναρτώνται στην διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΝΠΔΔ
Last Updated Οκτώβριος 10, 2018, 12:56
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2018, 12:54