Νομοθετικές πράξεις ενσωμάτωσης ενωσιακής ...

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/8d3c39f1-9fcc-46bd-8ec4-77a23b76dafd/resource/cbb3eeab-58dc-4c4d-9be8-eb1f3423c8fd/download/nomothetikesprakseisasfaleiasidirodromon.xlsx

Νομοθετικές πράξεις ενσωμάτωσης ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και σιδηροδρομικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2016
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2016
Διαμόρφωση .xlsx
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 4 έτη πριν
format.xlsx
idcbb3eeab-58dc-4c4d-9be8-eb1f3423c8fd
on same domain1
package id8d3c39f1-9fcc-46bd-8ec4-77a23b76dafd
position1
revision id3b948649-f26f-4030-a957-cfd275d1ddee
stateactive
url typeupload