ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

URL: https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%97%22&fq=thematicCategory:%22%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%22&fq=organizationUid:%225003%22&fq=unitUid:%2279785%22&page=0

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.4264/2014

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 13, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 3 έτη πριν
id79bfe458-06fc-47cb-b531-7df194da94fc
package id45810c7a-d27d-460c-a32c-38a48b840e3d
position1
revision id0dcb9df1-27f0-492d-876b-4e158d36a579
stateactive